Ibsen drone 2 Tech

Et firma, med dronebevis til store droner, flyvning om natten samt fixed ving. Professionel erhvervsflyvning.

Nødvendige tilladelser indhentes og håndteres af ID2T ved alle opgaver.

Regler for flyvning med droner i Danmark kan findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

TEKNISK DUE DILIGENCE

I forbindelse med risikoafdækning ved overdragelse af fast ejendom, udføres fysisk gennemgang af ejendommen, herunder inspektion af klimaskærm, facader og tag og arealopmåling 2D eller udarbejdelse af 3D-model ved hjælp af drone-data.

Se eksempel nedenfor og kontakt ID2T for et tilbud og hør nærmere.

Eksempel på taginspektion med drone

DRONE-OPMÅLING

Alle former opgaver relateret til 2D arealopmåling, 3D modellering eller feks. opmåling af et konkret jordvolumen, udføres af ID2T med indsamlede drone-data. De indsamlede drone-data efterbehandles og udgives i det format, som kræves i den aktuelle opgave.

Se eksempel nedenfor og kontakt ID2T for et tilbud og hør nærmere.

BYGGERI

ID2T tilbyder at assistere med droneinspektion ved bygge og anlægsopgaver.

I forbindelse med bygge- og anlægsopgaver dokumenteres opgavens status og der indsamles såvel foto- som videodokumentation af byggeriet ved hjælp af drone. Kvaliteten af mediedata er i absolut højeste kvalitet. Droneinspektion kan således supplere og i særdeleshed effektivere den konventionelle dokumentation, som indsamles ved almindeligt fagtilsyn.

Se eksempel nedenfor og kontakt ID2T for et tilbud og hør nærmere.

Midtbyens Gymnasium i Viborg. Tilsyn og staderegistrering

BILLEDER – VIDEO

Medieopgaver  – foto, video eller panoramabilleder udføres efter aftale.

Til anvendelse eksempelvis i forbindelse med dokumentation, projektudvikling eller i forbindelse med sportsevents. Kontakt ID2T for en nærmere drøftelse i relation til en aktuelle opgave. Film og billeder i højkvalitet sikrer anvendelse i talrige opgavesammenhænge.

Naturfilm fra Læsø

Se eksempelet med 360 grader panoramabilledet nedenfor og kontakt ID2T for et tilbud og hør nærmere.

På PC: Brug Google Crome Browser for optimal kvalitet af billedet. Mac: Brug Safari