DRONE-OPMÅLING

Alle former opgaver relateret til 2D arealopmåling, 3D modellering eller feks. opmåling af et konkret jordvolumen, udføres af ID2T med indsamlede drone-data. De indsamlede drone-data efterbehandles og udgives i det format, som kræves i den aktuelle opgave.

Se eksempel nedenfor og kontakt ID2T for et tilbud og hør nærmere.