Drone-scanning af terræn

Eksempel på en drone-scanning af et areal på 10 hektar i forbindelse med den nye udstykning Arnbjerg i Viborg.
Fra modellen kan der udtrækkes mængder, mål, ortokort og meget mere.